Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai”

Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai” tika veikts 2018. gadā pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma. Tā mērķis bija apzināt situāciju attiecībā uz pašnodarbināto darba apstākļiem un rast risinājumus pašnodarbinātības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzlabošanā. Pētījumā ir analizēta pašnodarbinātība Latvijā un piecās citās valstīs, veikta situācijas izpēte un noteikti ekonomiskie ieguvumi un zaudējumi, iestājoties nelaimes gadījumam darbā vai arodslimībai pašnodarbinātības gadījumos.

Pētījuma rezultāti liecina, ka vairākums pašnodarbināto nepietiekami ievēro darba aizsardzības prasības un to vidū ir zems informētības un izpratnes līmenis par darba aizsardzības un sociālās apdrošināšanas jautājumiem. Situāciju pasliktina tiesiskā regulējuma un pašnodarbināto uzraudzības trūkums darba aizsardzības jomā. 

Situācijas uzlabošanai tika izstrādāti sekojoši ieteikumi: (1) pašnodarbinātajiem, kuri darbus veic savā labā un strādā kādā no bīstamajām nozarēm, noteikt ievērot Darba likuma prasības attiecībā uz maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku, kā arī drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā; (2) noteikt par pienākumu atsevišķās bīstamajās nozarēs pašnodarbinātajiem iegādāties privāto apdrošināšanas polisi pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām; (3) pašnodarbinātajiem noteikt tiesiskajā regulējumā konkrētākas un stingrākas darba aizsardzības prasības; (4) ietvert Valsts darba inspekcijas funkcijās pašnodarbināto uzraudzību; (5) veicināt pašnodarbināto interešu pārstāvniecības organizācijas izveidi; (6) nodrošināt pašnodarbinātajiem informatīvo un konsultatīvo atbalstu, kā arī veikt informēšanas un izglītošanas aktivitātes.

Pētījums “Pašnodarbinātība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveide pašnodarbināto darba apstākļu uzlabošanai” ir veikts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros pēc Valsts darba inspekcijas pasūtījuma.

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-