Otrdiena, 2017. gada 17. oktobris
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3_794f6.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Atbalsts darba devējiem

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina mikro uzņēmumus pieteikties VDI, lai saņemtu konsultatīvo atbalstu, lai praktiski (procesuāli un organizatoriski) ieviestu darba aizsardzības prasības uzņēmumā.  Šī aktivitāte tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana" (Nr.7.3.1.0/16/I/001) ietvaros. Ar minētā projekta palīdzību līdz 2022.gada 31.decembrim atbalsts tiks sniegts 4700 uzņēmumiem.

Latvijas uzņēmējiem VDI sniegs šādu atbalstu:

 

1.                        Konsultācijas darba devējiem:

·            Darba vides risku novērtēšana;

·            Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrāde;

·            Darba aizsardzības struktūras izveidošana.

 

2.                        Laboratoriskie mērījumi

·            Darba vides faktoru laboratorisko mērījumu veikšana (vienam uzņēmumam tiek piešķirts atbalsts ne vairāk kā 250 EUR mērījumu veikšanai).

 

3.                        Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības: 

·            Darba aizsardzības speciālista apmācības (60h);

·            Uzticības personu apmācības (40h);

·            Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā.

 

Latvijas uzņēmēji var bezmaksas saņemt de minimis atbalstu un sakārtot uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu atbilstoši darba aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu atbalstu sniegs: kompetenta institūcija, kompetentais speciālists, akreditēta laboratorija vai izglītības iestāde.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-