Sestdiena, 2017. gada 29. aprīlis
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

OiRA

  • OiRA

OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

 

IZVĒLIES SAVU NOZARI UN SĀC LIETOT


 RĪKS BIROJIEM

RĪKS VEIKALIEM

RĪKS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

RĪKS LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM

RĪKS UZKOPŠANAS DARBIEM

RĪKS SABIEDRISKAJAI ĒDINĀŠANAI

RĪKS VIESNĪCĀM UN VIESU MĀJĀM

RĪKS SKAISTUMKOPŠANAI

RĪKS AUTOMOBIĻU APKOPEI UN REMONTAM

 

OiRA - vienkārši bezmaksas rīki vienkāršam darba vides risku novērtēšanas procesam 

Darba vides riska novērtēšana katram darba devējam ir jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment), kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem. 

Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti deviņi rīki – darbam birojā,  izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem, sabiedriskajā ēdināšanai, viesnīcām un viesu mājām, skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas veic automobiļu apkopes un remontu.

 

 

Kam paredzēta OiRA?

Šis rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā darba vietā esošos darba vides faktorus un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

 

Kāds ir OIRA priekšrocības?

OiRA rīku izmantošana sniedz šādas priekšrocības:

·         izmantojami pilnīgi bez maksas (šodien un vienmēr nākotnē);

·         pieejami tiešsaistē (lietojiet rīku, ja vien ir pieejams internets);

·         pieejama mobilā lietojumprogramma (lietojiet rīku arī no planšetēm un mobilajiem telefoniem).

 

Cik sarežģīta ir OIRA? Vai nepieciešams reģistrēties?

Lai izmantotu rīku nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas un prasmes – ja protat lietot sociālos tīklus, piemēram, draugiem.lv, Twitter, Facebook, problēmu nebūs. Rīku iespējams izmēģināt bez reģistrēšanās, taču tad nebūs iespējams sagatavot atskaites. Pilnībā visas iespējas, ko sniedz OiRA, var novērtēt, tikai reģistrējoties. Lai reģistrētos, ir vajadzīga tikai derīga e-pasta adrese un paša izdomāta parole.

 

Kas ir nepieciešams, lai lietotu OiRA?

·         aprīkojums (dators, viedtālrunis vai planšete);

·         internets;

·         derīga e-pasta adrese;

·         laiks.

 

Kādi rīki šobrīd ir pieejami Latviešu valodā?

Šobrīd latviešu valodā ir pieejami seši rīki – darbam birojā,  izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbu veicējiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem (piekļūt minētajiem rīkiem var nospiežot uz konkrētā rīka saites, kas atrodas šīs lapas augšā ar sarkaniem burtiem). 

Katru gadu tiek veidoti jauni rīki. Šobrīd izstrādes stadijā ir rīks viesnīcām un viesu mājām, skaistumkopšanas uzņēmumiem, transporta uzņēmumiem un autoservisiem.

 

Kā  darbojas OIRA? 

Riska novērtēšanu ar OiRA veic vairākos posmos.

·         Sagatavošanās: OiRA ļauj uzņēmumiem pielāgot riska novērtējumus to specifikai ar dažu vienkāršu jautājumu palīdzību (piemēram, struktūrvienību skaitu, izlaist tos darba vides riskus, kas saistīti ar specifisku darbu veikšanu, ko neveic pats uzņēmums (piemēram logu mazgāšana).

·         Risku identifikācija un novērtēšana: OiRA ļauj apzināt to, kas darbā var radīt kaitējumu, un noteikt, kādas personas var tikt pakļautas kaitējumam, cik liels ir risks, līdz ar to noteikt arī identificēto risku prioritātes. Vēlāk prioritāšu noteikšana palīdz izlemt, kādi pasākumi jāīsteno vispirms.

·         Rīcības plāna izstrāde:  OiRA palīdz atlasīt veicamos darba aizsardzības pasākumus un izstrādāt rīcības plānu. Iespējams izmantot gan pasākumus, kas jau ir iekļauti rīkā, gan pievienot specifiskus papildus pasākumus.

·         Dokumentu sagatavošana: OiRA sagatavo (automātiski ģenerē) četru veidu dokumentus,  kurus var izdrukāt un/vai lejupielādēt, kas ļauj saglabāt riska novērtēšanas procesa rezultātus.

 

Praktiska prezentācija par reģistrēšanos un rīka lietošanu: http://www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija/oira-interaktvs-rks-darba-vdies-riska-novrtanai

 

Kāda informācija ir iekļauta OIRA?

Rīkā ir iekļauta nozarei specifiska skaidrojoša informācija, saites uz normatīvajiem aktiem, papildus informatīviem materiāliem, video no semināriem par darba vidi konkrētajā nozarē, saites uz plakātiem, interaktīviem rīkiem u.c. praktisku informāciju. OiRA rīkā viss par darba vidi konkrētajā nozarē ir atrodams vienuviet.

 

Kā pārvērtēt riskus pēc gada?

Lai izmantotu esošos datus, nepieciešams ieiet rīkā ar to pašu lietotājvārdu un paroli, pārskatīt iepriekšējā gadā veikto vērtējumu (piemēram, atzīmēt, kurus riska faktorus esat novērsuši, izdzēst veiktos pasākumus) un no jauna sagatavot (ģenerēt) dokumentus. Tas aizņems ne vairāk stundu laika!

 

Kas uztur OiRA rīku saturu Latvijā?

Sākotnēji katra rīka saturu izstrādā vecākie darba aizsardzības speciālisti, bet pēc publicēšanas saturu uztur Valsts darba inspekcija (piemēram, aktualizē normatīvo aktu prasības, ievieto saites uz jauniem skaidrojošajiem materiāliem). Jums nav jāsatraucas par neaktuāliem normatīvajiem aktiem savā novērtējumā. Nākamajā gadā informācija, kas būs nomainīta OIRA rīkā, automātiski nomainīsies arī Jūsu vērtējumā.

 

Cik sena ir OIRA?

OiRA programmatūru Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra izstrādāja 2009. gadā, par pamatu ir izmantojot Nīderlandes riska novērtēšanas rīku RI&E. 2015.gadā OIRA tika uzlabota, padarot to vienkāršāku un draudzīgāku lietotājiem.

 

Vai Valsts darba inspekcija var piekļūt OiRA datiem?

Nē,

Datu uzglabāšanu nodrošina Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Valsts darba inspekcijai nav piekļuves datiem, kas ievadīti OIRA rīkā. Šiem datiem iespējams piekļūt tikai ar lietotāju izveidotajiem lietotājvārdiem (e-pasta adresēm) un parolēm. Gadījumā, ja parole ir aizmirsta / nozaudēta, to var pieprasīt no jaunā un tā tiks nosūtītā uz konkrētā lietotāja norādīto e-pasta adresi. Valsts darba inspekcijai, ja tā ieradīsies pārbaudīt uzņēmumu, jūs uzrādīsiet izveidotos dokumentus tieši tāpat kā jebkuru cita veida darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumu plānu.

 

Vai iespējams organizēt praktiskas apmācības darbam ar OIRA?

Valsts darba inspekcija piedāvā arī rīkot seminārus – praktisku apmācību datorklasē, kuru laikā būs iespējams ekspertu vadībā apgūt praktiskas iemaņas. Lai organizētu semināru, lūdzu, sazināties ar OiRA kontaktpersonu Latvijā (skatīt zemāk). Periodiski tiek organizēti arī bezmaksas publiskie semināri. Sīkāk skatīt: http://stradavesels.lv/kalendars/

 

Kas ir OIRA kontaktpersona Latvijā?

Linda Matisāne

Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja
Kr.Valdemāra 38k-1, Rīga
LV-1010
Tālr.:+371 67021721
Mob.t.: +371 26482297
@darbaizsardziba

 

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-