Svētdiena, 2017. gada 25. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Starptautiskā konferencē diskutē par veseliem un drošiem darbiniekiem

  • Starptautiskā konferencē diskutē par veseliem un drošiem darbiniekiem

Šī gada 21. novembrī Rīgā, piedaloties Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, norisinājās Valsts darba inspekcijas (turpmāk tekstā Darba inspekcija) rīkotā starptautiskā konference “Veseli un droši darbinieki – priekšnosacījums darba tirgus ilgtspējai”.

Konferenci iesāka RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš ar informatīvu ziņojumu par darba apstākļiem un riskiem Latvijā kopš ir stājušies spēkā pirms 12 gadiem pieņemtie Eiropas Savienības normatīvie akti. “Pēdējo 12 gadu laikā darba apstākļi Latvijā ir mainījušies strauji. Uzlabojumus ir veicinājušas globālas tendences, kā arī izmaiņas Latvijas darba aizsardzības sistēmā. Tomēr, lai arī daļa darba aizsardzības aspektu ir uzlabojušies, citi ir palikuši nemainīgā līmenī. Tāpēc ir pamatoti teikt, ka vispārīgā darba kultūra Latvijā nav pietiekoši augstā līmenī, ir izaugsmes iespējas” tā Ivars Vanadziņš.

Atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas aplēsēm, 4% no pasaules gada IKP tiek zaudēta arodslimību un nelaimes gadījumu darbā rezultātā, kas kopā sastāda 490 miljardus eiro lielus zaudējumus. Latvijā šī summa (vadoties no pašreiz pieejamajiem datiem), kas tiek zaudēta ir 14.3 miljoni eiro. Šo summu sastāda tiešās izmaksas, piemēram, sociālo pabalstu izmaksas, ārstēšanas izmaksas, kā arī netiešās izmaksas, piemēram, uzņēmēja neiemaksātie nodokļi par prombūtnē esošu darbinieku, kas rodas darbiniekam gūstot arodtraumu, notiekot nelaimes gadījumam vai neierodoties darbā citu iemeslu dēļ. No prombūtnē esošiem darbiniekiem zaudējumus cieš arī uzņēmēji, kam ir jāiegulda vērtīgie uzņēmuma resursi, lai aizvietotu darbiniekus. Tāpēc vienam no svarīgākajiem uzņēmuma resursiem ir jākļūst tieši tā darbiniekiem. Uzņēmējiem ir jāsaprot, ka ieguldot savu darbinieku labklājībā, nodrošinot tiem veselīgus un drošus darba apstākļus, būs iespējams ieekonomēt nākotnē, jo būs mazāk neparedzētu izmaksu. Nodrošinot patīkamus darba apstākļus saviem darbiniekiem, uzņēmējs investē līdzekļus ilgtspējīgākai uzņēmuma darbībai nākotnē.

Konferences otrā daļa tika veltīta radošajām darbnīcām, kurās konferences dalībnieki tika aicināti sadalīties grupās. Katrai no trim grupām tika dots uzdevums, kā ar konferencē dzirdēto un radošajās darbnīcās pārrunāto, uzlabot darba vidi Latvijā.

Konferencē ar prezentācijām piedalījās Bernhard Brueckner, Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas viceprezidents, Anne Salmi, Somijas arodveselības institūta vecākā speciāliste, Nils-Petter Wedege, Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas darba aizsardzības eksperts, Helle Tosine, Starptautiskās Darba inspekciju asociācijas pārstāve, Wiking Husberg, Somijas Sociālo lietu un veselības ministrijas pārstāvis, Jonathan Holvey, Apvienotās Karalistes Veselības un drošības pārvaldes darbības vadītājs, Piia Tint, Tallinas Tehniskās universitātes pārstāvis, Rasa Sidagyte, Lietuvas Higiēnas institūta pārstāve, Renārs Lūsis, Valsts darba inspekcijas direktors, Zinta Podniece, EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanas ģenerāldirektorāta politikas analītiķe, Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūta direktors, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta pārstāve un citi eksperti.Detalizētāka informācija pieejama prezentācijās (sk.pielik.)

Fotogalerija

 

Pieredzes apmaiņa notiek ar ESF projekta ”Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

 

2014-12-01_19-38_Info VDI lapas jaunumu.jpg

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-