Piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Starptautiskā konferencē diskutē par efektīvām inspicēšanas metodēm

  • Starptautiskā konferencē diskutē par efektīvām inspicēšanas metodēm

Šī gada 9. un 10. oktobrī Rīgā, piedaloties Beļģijas, Francijas, Somijas un Latvijas valsts darba inspekciju pārstāvjiem, norisinājās Valsts Darba Inspekcijas (turpmāk Darba inspekcija) rīkotā konference “Efektīvas inspicēšanas metodes”.

Konferenci iesāka Darba inspekcijas pārstāvju informatīvais ziņojums par inspekcijas darbību, kā arī tās sadarbības partneriem. “Sadarbība, tas ir pareizais ceļš uz attīstību, radot pievienoto vērtību visam, ko darām,” atzina Rīgas reģionālās Darba inspekcijas vadītāja Baiba Puķukalne. Jebkura veida sadarbība starp valsts un pašvaldību iestādēm ir vērtējama pozitīvi, taču, lai nodrošinātu efektīvāku iestādes funkciju nodrošināšanu, kā arī informācijas apmaiņu un Darba inspekcijas amatpersonu drošību un aizsardzību apsekojumu laikā, ir nepieciešams veicināt sadarbības iespējas. Līdzīgi kā Latvijā, arī Beļģijā liela nozīme ir sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. “Nevalstiskās organizācijas sniedz plašas atbalsta funkcijas, sākot no dažādu monitoringu veikšanas līdz pat palīdzībai veicot izmeklējumus par darba tiesību pārkāpumiem," tā par nevalstisko organizāciju lomu Beļģijas Darba inspekcijas darbā izteicās tās konsultants Philippe Vanden Broeck.

            Konferencē liela uzmanība tika vērsta inspektoru drošībai apsekojumu laikā Latvijas un ārvalstu inspekciju pieredzē. Nereti inspektoriem ir jāsastopas ar vardarbības izpausmēm veicot savus darba pienākumus. Vardarbība ir rīcība, kas ir vērsta mērķtiecīgi pret kādu konkrētu personu, lai piespiestu viņu kaut ko darīt, vai iegūtu kontroli pār šo personu. Latvijas un ārvalstu inspektori nereti sastopas ar dažādiem vardarbības izpausmes veidiem, piemēram, izsakot aizskarošas piezīmes, fiziska vardarbība, kā arī emocionāla vardarbība, kas izpaužas kā draudi amatpersonai. Eksperti atzina: “Jebkura iestāde, kas nodarbojas ar inspicēšanu, saprot, ka inspektoru ikdienas darbā var gadīties nepatīkamas situācijas. Šādu situāciju gadījumā ir svarīgi nekavējoties informēt darba devēju, kas attiecīgi ir izstrādājis seku mazināšanas mehānismu. No jebkuras situācijas ir vērts mācīties, lai tas neatkārtotos nākotnē, tāpat arī darba devējam būtu pienākums sniegt pilnīgu informāciju par darbinieka drošības iespējamo apdraudējumu, protams, ja tas ir iespējams. Jo labāk esam sagatavoti pirms pārbaudes, jo veiksmīgāk tā tiek aizvadīta”.

            Konferences noslēgumā tika secināts, ka pamatnosacījumi efektīvai inspicēšanai ir sadarbība gan ar valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, gan ar nevalstiskajām organizācijām, kas ir spējīgas sniegt savu ieguldījumu. Tāpat arī liela loma inspektoru drošības garantēšanai ir no valstu likumsargu puses, ar kuriem tiek veikta sadarbība. No nepatīkamām situācijām nevar izvairīties, taču tām var atbilstoši sagatavoties, lai censtos pēc iespējas veiksmīgāk rast saspīlētas situācijas mierīgu atrisinājumu.

            Konferencē par ārvalstu pieredzi efektīvām inspicēšanas metodēm vēstīja Beļģijas Darba inspekcijas pārstāvis Philippe Vanden Broeck, Francijas Darba direktorāta pārstāvis Hubert Rose un Somijas Dienvidsomijas reģionālās darba inspekcijas pārstāve Jenny Rintala.

 

Detalizētāka informācija pieejama prezentācijās: Fails 1, Fails 2, Fails 3, Fails 4 un Fails 5

  

Pieredzes apmaiņa notiek ar ESF projekta ”Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

 2014-12-01_19-38_Info VDI lapas jaunumu.jpg

FOTOGALERIJA

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-