Piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Lai arī pamazām, tomēr nelaimes gadījumu dinamikai būvniecības nozarē ir tendence samazināties, savukārt atklāto nereģistrēto personu skaitam – pieaugt

  • Lai arī pamazām, tomēr nelaimes gadījumu dinamikai būvniecības nozarē ir tendence samazināties, savukārt atklāto nereģistrēto personu skaitam – pieaugt

Uzsākoties būvsezonai, Valsts darba inspekcija (turpmāk – Darba inspekcija) uzsāks ikgadējo būvniecības objektu pārbaudi. Būvniecības nozare, diemžēl,  joprojām ir pieskaitāma paaugstināta riska nozarēm saistībā gan ar nereģistrēto nodarbinātību, gan arī darba aizsardzības pārkāpumiem.

Pārbaudēs, kas sāksies 6. jūnijā un ilgs visu jūnija mēnesi, tiks kontrolēta gan darba aizsardzība objektā, gan arī tas, vai strādājošie ir nodarbināti legāli.

Salīdzinot būvniecības nozarē veikto tematisko pārbaužu datus četru gadu griezumā, no 2007.- 2010.gadam, jāsecina, ka visvairāk pārkāpumu konstatēts 2007. gadā - vidēji 5 pārkāpumus katrā uzņēmumā. Situācija kopš 2007. gada kopumā ir uzlabojusies, jo īpaši uzņēmumos, kuri būvniecības nozarē darbojas ilgāk un izpratuši darba aizsardzības prasību nozīmību. Mazo būvfirmu darbiniekiem biežāk nākas strādāt nedrošos apstākļos, piemēram uz pavirši  vai nepilnīgi komplektētām sastatnēm, kas nereti izraisa nelaimes gadījumus.

Lai arī pamazām, tomēr nelaimes gadījumu dinamikai būvniecības nozarē ir tendence samazināties. Tā 2010.gadā kopumā reģistrēti 99 nelaimes gadījumi, no kuriem – 27 smagi un 4 letāli. Salīdzinājumam 2009.gadā – 120 nelaimes gadījumi, no kuriem 27 smagi un 7 letāli, bet 2008.gadā – 234 nelaimes gadījumi, no kuriem 74 smagi un 12 letāli. Šī gada piecos mēnešos būvniecības objektos reģistrēti 24 nelaimes gadījumi, no kuriem 2 smagi un 3 letāli. 

Diemžēl, vērtējot nereģistrētās nodarbinātības izplatību būvniecības sektorā, jāsecina, ka atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaitam beidzamajos gados ir tendence pieaugt. Ja 2009.gadā Darba inspekcija būvobjektos konstatēja  485 nereģistrēti nodarbinātas personas, tad  pērn -  716 „ēnstrādniekus”.  Trešdaļa no uzņēmumiem, kurus Darba inspekcija pērn sodījusi par atkārtotu nereģistrētu personu nodarbināšanu, ir būvniecības sektora uzņēmumi. Arī pērn lielākais Darba inspekcijas piešķirtais sods – 10 000 Ls, ir piemērots būvniecības kompānijai EKA Imperiāls, kurā atkārtoti konstatēti „ēnstrādnieki.”  Šī gada piecos mēnešos, veicot 199 apsekojumus būvniecības objektos, konstatēta  231 nereģistrēta persona.

 

Informāciju sagatavoja: Baiba Auzāne,

Valsts darba inspekcijas Starporganizāciju sadarbības nodaļas vadītāja,

tālr.: 67021735, mob.t.: 29429448, e-pasts: baiba.auzane@vdi.gov.lv, www.vdi.gov.lv, www.osha.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-