Piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļā uzsver sadarbības nozīmi

  • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļā uzsver sadarbības nozīmi

Šonedēļ no 21. līdz 25. oktobrim visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā tiek atzīmēta Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļa. Šīs nedēļas laikā īpaša uzmanība tiek veltīta darba aizsardzības jautājumu risināšanai uzņēmumos, uzsverot nepieciešamību darba devējiem un darbiniekiem sadarboties, lai darba apstākļi kļūtu drošāki, veselīgāki un produktīvāki.

Eiropas nedēļas laikā organizēto aktivitāšu mērķis ir iedrošināt vadītājus aktīvi strādāt risku mazināšanas jomā un mudināt darbiniekus, viņu pārstāvjus un citas ieinteresētās personas sadarboties ar vadītājiem, lai mazinātu risku darbavietā. Savukārt darbinieki tiek aicināti vadītājiem sniegt ieteikumus, kā uzlabot darbavietas, bet vadītāji – ieklausīties un rīkoties. Divu gadu ilgās informatīvās kampaņas „Novērsīsim darba vides riskus kopā!” laikā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir apkopojusi labās prakses - efektīvas darba aizsardzības pārvaldības piemērus, no kuriem darba devēji un darbinieki var smelties iedvesmu uzlabojumiem savos uzņēmumos. Šie piemēri un citi rīki ir pieejami ērtā datubāzē tiešsaistē.

EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek) uzsver: "Lai uzlabotu darba apstākļus uzņēmumā, ar prasmēm vadīt uzņēmumu vien nepietiek - vislabākie rezultāti tiek gūti tad, ja darbinieki un viņu pārstāvji ar vadību aktīvi sadarbojas. Uzņēmumos, kuros ir gan noteikta vadības līderība, gan aktīva darbinieku līdzdalība, ir desmitreiz lielāka varbūtība, ka darba vide ir droša un veselībai nekaitīga, bet darba aizsardzības sistēma - dokumentēta. Šāda pieeja nozīmē zemākas uzņēmējdarbības izmaksas, lielāku produktivitāti, mazāku nelaimes gadījumu skaitu, kā arī īstenotus preventīvus darba aizsardzības pasākumus.”

Latvijā Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas pasākumus koordinē un īsteno Valsts darba inspekcija (VDI). Nedēļas centrālais notikums būs konference „Esi radošs – esi vesels un drošs”, kas notiks 25. oktobrī. Tās ietvaros gan darba devēji, gan darbinieki diskutēs par drošību un veselību kā neatņemamu biznesa stratēģijas daļu, kā arī par mūsdienu darba vides izaicinājumiem.

 

EU-OSHA nacionālā kontaktpunkta vadītāja Latvijā un VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne aicina darbiniekus būt aktīviem un radošiem, bet ievērot darba devēja noteiktās darba aizsardzības prasības, lai darbinieki paši neciestu nelaimes gadījumos. Savukārt darba devēji tiek mudināti ieklausīties darbinieku idejās un rīkoties, lai novērstu gan tradicionālo (piemēram, trokšņa, vibrācijas, ķīmisko vielu), gan jauno (piemēram, ergonomisko un psihoemocionālo) darba vides riska faktoru iedarbību.

###

Saites:

Jūsu vietējā kontaktpunktā uzziniet par pasākumiem un aktivitātēm Jūsu tuvumā
Praktiskie rīki
Preventīvie risinājumi
Gadījumu izpēte
Darba aizsardzības kampaņas rīkkopa


Piezīmes redaktoriem

1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sniedz ieguldījumu, lai Eiropa kļūtu par drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku vietu darbam. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas Savienība izveidoja 1996. gadā, ar mītni Bilbao, Spānijā, apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām, darba devēju un darbinieku organizācijām, kā arī vadošos ekspertus no 28 ES dalībvalstīm un arī ārpus tām.

Tagad jūs varat sekot mums sociālajā tīklā Twitter, apmeklēt aģentūras tīmekļa žurnālu vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat arī reģistrēties, lai regulāri no EU-OSHA saņemtu jaunumus un informāciju ar RSS plūsmu starpniecību: http://osha.europa.eu

2. 2012.–2013. gada veselīgu darbavietu kampaņa "Novērsīsim darba riskus kopā" ir decentralizēta, un tās mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, vadītājiem, darba ņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām personām sadarboties, lai uzlabotu veselības aizsardzību un drošību darbavietā. Kampaņas ietvaros tiek sniegts atbalsts virknei valsts un Eiropas līmeņa pasākumu, tostarp valstu partnerības sanāksmēm un semināriem. Īpaši aicināti piedalīties mazāki uzņēmumi. www.healthy-workplaces.eu

Preses pārstāvju jautājumi

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-