Otrdiena, 2020. gada 24. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Jaunumi

Kā liecina Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat dati, letālo nelaimes gadījumu skaits darba vietās Latvijā ir lielāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, piemēram, 2014. gadā* Zviedrijā, Lielbritānijā un Vācijā uz 100 000 strādājošo noticis vidēji 1 letāls nelaimes gadījums darbā, savukārt, Latvijā – 4,5 letālie nelaimes gadījumi, kas ierindo Latviju 4. vietā starp visām Eiropas Savienības valstīm. Arī, vērojot tendences 7 gadu periodā  (2008. – 2014.), Latvija uz kopējā statistikas fona ieņem vienu no vadošajām pozīcijām letālo nelaimes gadījumu skaita ziņā.

 

Vērtējot statistikas datus Baltijas valstīs, 2014. gadā uz 100 000 strādājošajiem visvairāk letālo nelaimes gadījumu darbā notika Lietuvā – 4,7, bet Latvijā – 4,5. Vismazāk letālos nelaimes gadījumos darbā gāja bojā Igaunijā - 2,6 nodarbinātie.

2015. gadā situācija Latvijā ir uzlabojusies. Tas saistīts arī ar to, ka Valsts darba inspekcija (VDI) 2015. gadā pastiprinātu uzmanību pievērsa prevencijai darba aizsardzībā. 2015. gadā VDI veica 2208 preventīvās pārbaudes, kurās kontrolēja, vai darba devējs ir nodrošinājis drošu, veselībai nekaitīgu darba vidi.

 

VDI vēlas vērst darba devēju un darba aizsardzības speciālistu uzmanību uz satraucošo statistiku, atgādinot, ka sakārtota darba aizsardzības sistēma uzņēmumā ir svarīgākais faktors letālo nelaimes gadījumu skaita samazināšanā. Nedroša darba vide, nepilnīga  darbinieku apmācība, darba vides risku neatbilstošs izvērtējums, nepietiekoša darba uzraudzība un kontrole, formāla attieksme pret darba drošību ir faktori, kas var novest pie smaga vai pat letāla nelaimes gadījuma. Tāpēc uzņēmumu vadītāji aicināti pārrunāt ar darbiniekiem drošas darba metodes, izvērtējot uzņēmumā esošo darba vidi, darbinieku apmācību, individuālos aizsardzības līdzekļus, kā arī nosūtīt darbiniekus uz obligātajām veselības pārbaudēm.

 

Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti izmantot bezmaksas interaktīvo rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti seši rīki - darbam birojā,  izglītības iestādēm, veikaliem, lauksaimniecības uzņēmumiem, uzkopšanas darbiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Plašāka informācija pieejama VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā OiRA. Tāpat VDI informē, ka mājaslapā www.stradavesels.lv ir pieejami dažādi informatīvie materiāli, interaktīvie rīki u.c. informācija, kas palīdzēs labāk izprast darba vides riskus un to novēršanas nozīmi. 

 

* Jaunākie Eurostat publicētie dati.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Aleksāne,

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797

E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

 

Resize of Infografika_Nelaimes gadijumi.png

 


Lauksaimniecības un mežsaimniecības aktīvajā sezonā, kā ierasts, pieaug to darbinieku skaits, kas tiek nodarbināti uz konkrētu laiku – pāris mēnešiem gadā. Lai arī lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir nodarbināti tikai apmēram 8% no visiem strādājošajiem Latvijā, nereģistrētā nodarbinātība un letālie nelaimes gadījumi 2015. gadā visbiežāk tika konstatēti tieši lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumos, tāpēc VDI aicina - pirms darbu uzsākšanas ikvienam rūpīgi izvērtēt, vai izvēlētā darba apstākļi ir droši un nerada riskus dzīvībai, kā arī, vai darba tiesiskās attiecības ir sakārtotas.

2015. gadā gandrīz katrā otrajā VDI apsekotajā lauksaimniecības / mežsaimniecības uzņēmumā tika atklāta kāda nereģistrēti nodarbināta persona. Salīdzinot - būvniecībā, kas tradicionāli ir līdere nereģistrētās nodarbinātības ziņā,  nereģistrēti nodarbinātas personas VDI konstatēja katrā piektajā apsekojumā.

 

Arī darba aizsardzības kontekstā lauksaimniecība / mežsaimniecība ir viena no riska nozarēm. Pagājušajā gadā lauksaimniecībā / mežsaimniecībā notika 6 letāli nelaimes gadījumi, kas vērtējams kā negatīvs un satraucošs rādītājs. Arī arodslimību risks šajā nozarē ir salīdzinoši augsts – ķīmiskās vielas, troksnis, smagumu pārvietošana, putekļi, nepiemērots mikroklimats u.c. faktori var veicināt dažādu slimību rašanos, tāpēc darba devēja atbildība sakārtotas darba aizsardzības sistēmas izveidē ir īpaši būtiska.  

 

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem lauksaimniecībā / mežsaimniecībā vidēji gadā normālo darba laiku strādā vien 25% nodarbināto, savukārt, pārējie nodarbinātie strādā nepilnu darba laiku vai kā papildu darbu. Līdz ar to darba devējam ir lielāka slodze, veicot darbinieku apmācības, instruktāžas, obligātās veselības pārbaudes u.c. Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti izmantot bezmaksas interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Šobrīd latviešu valodā ir izstrādāti seši rīki, tostarp lauksaimniecības (augkopības, lopkopības) uzņēmumiem. Plašāka informācija pieejama VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā OiRA.

 

VDI atgādina - pirms darba attiecību uzsākšanas arī pašiem darbiniekiem ir nepieciešams rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus – gan no drošības, gan tiesiskās aizsardzības viedokļa.  Jāatceras, ka darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura darba attiecības nedrīkst uzsākt. Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu, kā arī sociālās garantijas, slimības pabalstu u.c. Jāatceras, ka darba devējs, kurš neievēro vienu normatīvo aktu, visbiežāk neievēros arī citus, piemēram, ja darba devējs nodarbina bez darba līguma, darba vide arī visticamāk būs nedroša. Tāpēc VDI aicina darbiniekus neklusēt un vērsties pie darba devēja tiklīdz ir radušies kādi iebildumi vai ieteikumi.  Ja darba devējs tos ignorē, darbiniekiem ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Aleksāne,

Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797

E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 17 nodarbinātie un vēl 11 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 15 nodarbinātie. Vēl 69 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darbā (2015. gadā šajā laika periodā – 92).

Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem nelaimes gadījumiem:

·         vīrietis, 44, līnijstrādnieks, cieta, kad, veicot konstrukciju komplektāciju, tā uzkrita uz kājām;

·         vīrietis, 59, autovadītājs, tika atrasts miris automašīnā;

·         vīrietis, 28, noliktavas strādnieks, veica kartona presēšanu - ievietojot presēšanas iekārtā metāla stiepli, tās gals trāpīja cietušajam un traumēja aci;

·         vīrietis, 39, vilcējautomobiļa vadītājs, atrodoties ārzemēs uzņēmuma teritorijā, veica tenta pārvienošanas darbus, kuru laikā viņam virsū uzbrauca autokārs, kā rezultātā darbinieks guva smagas traumas;

·         vīrietim, 33, jumiķim, darba vietā palika slikti, un viņš nomira;

·         sieviete, 66, aprūpētāja, paslīdēja un krita, laužot roku;

·         sieviete, 74, pētniece, guva smagas traumas, jo, kāpjot uz krēsla, tas salūdza un darbiniece nokrita;

·         vīrietis, 46, autoatslēdznieks, strādājot autodarbnīcā, cieta, kad pēkšņi uzsprāga detaļa, kas bija aprīkota ar gaisa spilvenu. Tā uzlidoja darbiniekam virsū;

·         vīrietis, 40, zāģmateriālu pieņēmējs, guva smagas traumas, jo viena plata paka ar zāģmateriāliem bija uzlikta uz nestabila pamata un tā uzkrita virsū darbiniekam;

·         vīrietis, 61, šoferis, tika atrasts miris darba vietā;

·         vīrietis, 51, palīgstrādnieks, cieta, kad, zāģējot dēļus, kokmateriāla sagatave atlēca atpakaļ un trieciena rezultātā smagi traumēja darbinieku;

·         vīrietis, būvnieks, strādājot lidostas teritorijā, guva smagas traumas, krītot no augstuma;

·         vīrietis, 25, būvnieks, tika atrast guļot pie sastatnēm ar mugurkaula traumu laikā, kad uzņēmums veica skābbarības bedres betonēšanas darbus;

·         sieviete, 62, sanitāre, pirms darba sākuma pārģērbās, pēkšņi zaudēja līdzsvaru un nokrita, gūstot smagu mugurkaula traumu;

·         vīrietis, 58, automobiļa vadītājs, nomira, veicot darba pienākumus ārzemēs;

·         vīrietis, 49, štancētājs, miris, veicot darbu pie štancēšanas līnijas;

·         vīrieti, 53, laukstrādniek, sadzēla lapsenes, kad vīrietis veica malkas kraušanas darbus, pēc neilga laika darbinieks tika atrast miris;

·         vīrietis, 45, vadīja automašīnu ar piekabi. Izkāpjot no automašīnas, viņš ieraudzīja, ka ir aizdegusies piekabe. Vīrietis paņēma ugunsdzēšamo aparātu un sāka dzēst, taču pēkšņi riepa sprāga un traumēja darbinieka seju;

·         vīrietis, 61, asfaltbetona rūpnīcas operators, tika atrasts nomiris darba vietā;

·         vīrietim, 52, traktortehnikas vadītāja labā roka tika ierauta siena presē.

 

 

Valsts darba inspekcija (VDI) š.g. 1.jūlijā piedalīsies Sarunu festivālā LAMPA, Cēsīs, Cēsu pils parkā plkst. 16:30 Valsts kancelejas teltī “Pielaiko valsts pārvaldes amatu!”, kur ikviens interesents varēs iesaistīties vairākās VDI aktivitātēs – daļēji iejusties inspektora lomā, izmēģināt stresu mazinošus vingrinājumus un ne tikai.

Apmeklētājiem būs iespēja izspēlēt riska spēli "Atpazīsti bīstamību", kuras laikā dalībniekiem attēlos būs jāatrod bīstamas situācijas un beigās jānonāk pie slēdziena - apturēt konkrēto darbu veikšanu vai nē. Tādējādi apmeklētāji daļēji varēs iejusties VDI inspektora lomā. Spēles norises gaitai līdzi sekos VDI darba aizsardzības speciālisti.

Apmeklētājiem būs iespēja arī aktīvāk izkustēties, jeb izmēģināt pretstresa vingrojumus, kas tiek izpildīti ar īpašām vingrošanas lentām. VDI pārstāves rādīs dažādus vingrojumus, un ikviens interesents varēs viņām pievienoties. Vingrošanas lentas apmeklētājiem tiks nodrošinātas. Šī aktivitāte ir viena no Eiropas Savienības informatīvās kampaņas "Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā" sastāvdaļām, tāpēc apmeklētājiem tiks sniegta informācija arī par pašu kampaņu, būs pieejami informatīvie materiāli. Būtiska kampaņas sastāvdaļa ir darba aizsardzības labas prakses balvas konkurss "Zelta ķivere”, par kuru sīkāka informācija būs pieejama stendā.

Uz lielā ekrāna bērniem būs iespēja skatīties "Napo" filmiņas par veselīgu un drošu rīcību bīstamās situācijās.

Tāpat apmeklētājiem būs pieejami informatīvie izdales materiāli par veselību un drošību darbā, svarīgākajiem darba tiesību aspektiem u.c.

Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit: http://www.festivalslampa.lv

Skolēnu vasaras brīvlaikā, kā ierasts, aktuāls kļūst jautājums par bērnu un pusaudžu nodarbināšanu. Lai pirmā pieredze algotā darbā būtu pozitīva un izvēlētais darbs nekaitētu bērna drošībai, veselībai un tiesiskajai aizsardzībai, vecāki (aizbildņi) aicināti iepazīties ar būtiskākajiem aspektiem, kas jāņem vērā bērniem un pusaudžiem, uzsākot darba gaitas.

No cik gadiem var stāties darba tiesiskajās attiecībās?

 

Nepilngadīgais drīkst stāties darba tiesiskajās attiecības, ja viņš ir sasniedzis 13 gadu vecumu. Jāatceras, ka nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. Ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu un ir saņemta Valsts darba inspekcijas (VDI) atļauja, bērnu kā izpildītāju var nodarbināt kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos. Šo atļauju darba devējs var saņemt arī, izmantojot VDI e-pakalpojumu "Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai" - http://vdi.gov.lv/lv/internetapkalposanas-centrs/internetapkalposanas-centrs/.

 

Vai pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir jādodas pie ārsta?

 

Nepilngadīgos drīkst pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, un tā ir jāveic katru gadu, arī tad, ja darba devējs ir tas pats, kas iepriekšējā gadā. To var veikt ģimenes ārsts. Pirms darba līguma noslēgšanas darba devējam ir pienākums informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildņiem) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.

Cik svarīgs ir darba līgums?

Darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura darba attiecības nedrīkst uzsākt. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja bērns strādā, piemēram, kaimiņu zemnieku saimniecībā. Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu. Šādā gadījumā netiek noteiktas arī abu pušu tiesības, pienākumi un atbildība.  Nenoslēdzot rakstveida darba līgumu, tiek zaudētas sociālās garantijas un slimības pabalsts.

 

Kādus darbus drīkst veikt bērni un pusaudži?

 

Bērnus vecumā no 13 gadiem (turpmāk tekstā – bērnus)  var nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā gadījumā, ja viens no vecākiem devis rakstveida piekrišanu bērna nodarbināšanai. Darbus, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka 2002. gada 8. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.10. Kā piemēru var minēt šādus darbus:

-          dārzu ravēšana un laistīšana;

-          ražas novākšana;

-          laukumu un skvēru sakopšana;

-          kurjera darbu veikšana;

-          preču saiņošana un iepakošana;

-          pārtikas un nepārtikas preču pārdošana uz ielām u.tml.

 

Pusaudžus vecumā no 15 līdz 18 gadu vecumam (turpmāk tekstā – pusaudžus) aizliegts nodarbināt darbos īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, nosaka 2002. gada 28. maija Ministru kabineta noteikumi Nr.206. „Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību.” Piemēram, pusaudžus aizliegts nodarbināt darbos, kas tieši saistīti ar dažādu objektu un būvju nojaukšanu, mežizstrādi (koku ciršana, atzarošana, izvilkšana, baļķu iekraušana un izkraušana), koksnes apstrādi, metāla vai tā izejvielu otrreizēju pārstrādi. Pusaudzis nedrīkst būt nodarbināts darbos, kas tieši saistīti ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanu, izmēģināšanu, glabāšanu, lietošanu, tirdzniecību un reklāmu.

Cik ilgi drīkst strādāt bērns un pusaudzis?

Personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, ir noteikta piecu dienu darba nedēļa. Brīvlaikā bērnus nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā. Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.

Vai bērnu un pusaudzi drīkst nodarbināt nakts laikā un virsstundu darbā?

 

Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst strādāt nakts laikā un virsstundas. Darba devējs nedrīkst norīkot nepilngadīgos darbiniekus darbā nedēļas atpūtas laikā (sestdienas un svētdienas), izņemot gadījumus, lai novērstu nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu izraisītas sekas u.c. gadījumos, kas noteikti  Darba likuma 143.panta ceturtajā daļā. Attiecībā uz bērniem nakts laiks Darba likuma izpratnē ir laikposms no pulksten 20 līdz 6.

Cik ilgam jābūt pārtraukumam darbā?

Pusaudžiem ir tiesības uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām, pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm.

Kas jāņem vērā vecākiem (aizbildņiem)?

Ja bērns nolēmis strādāt, vecākiem (aizbildņiem) noteikti vajadzētu interesēties par darbavietu un pārliecināties, ka darba vide ir droša un veselībai nekaitīga, t.sk., noskaidrot, kādi būs veicamie pienākumi un ar tiem saistītie darba vides riski. Neskaidrību vai šaubu gadījumā vecākiem (aizbildņiem) būtu jāatrod laiks, lai sazinātos ar VDI un saņemtu speciālistu konsultāciju par to, vai izraudzīto darbu bērns vispār drīkst veikt. Ja vecāki (aizbildņi) konstatē, ka darba devējs neievēro Darba likumā noteikto, palīdzību var meklēt tuvākajā VDI. Gan vecāki (aizbildņi), gan VDI var rakstveidā pieprasīt darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar personu, kura ir jaunāka par 18 gadiem, ja tā veic tādu darbu, kas apdraud šīs personas drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izglītību.

 

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, sazinieties ar Valsts darba inspekciju pa tālr. 67186522, vai rakstot uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv.

 

VDI informē, ka augstāk minētajam ir tikai informatīvs raksturs.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Aleksāne,

Valsts darba inspekcijas sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797, E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

 

Infografika_berni_pusaudzi.png

 


 

2014. gada 3. novembrī uzņēmumā „Zaļā Mārupe” notika nelaimes gadījums darbā, kurā ar biogāzi saindējās trīs darbinieki, no kuriem divi gāja bojā. Valsts darba inspekcija (VDI) veica nelaimes gadījuma izmeklēšanu, kā rezultātā konstatēja, ka nelaimes gadījums ir saistīts ar nepilnībām darba aizsardzībā.

 

Atbildība par nelaimes gadījuma cēloņiem tika uzlikta darba devējam – SIA „Zaļā Mārupe” un kompetentajai institūcijai SIA „Darba aizsardzības institūts.” Kā galvenie šī nelaimes gadījuma cēloņi tika noteikti - darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām neatbilstoši veikta darba vides iekšējā uzraudzība, nodarbināto nepietiekama informētība par cilvēka veselības un dzīvības reālo apdraudējumu, saskaroties ar biogāzi slēgtā telpā, kā arī nodarbināto nenodrošināšana ar atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem.

Nepiekrītot VDI konstatētajiem pārkāpumiem, SIA „Zaļā Mārupe” tos apstrīdēja, taču šī gada 27. maijā Administratīvā rajona tiesa pilnībā noraidīja SIA „Zaļā Mārupe” pieteikumu, atstājot spēkā VDI izmeklēšanā konstatēto.

Informāciju sagatavoja:
Dace Aleksāne,
Valsts darba inspekcijas sadarbības un attīstības nodaļas
Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos
Tālr. +371 25484797, E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv
www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 30.maiajm nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 16 nodarbinātie un vēl 8 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 14 nodarbinātie. Vēl 53 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darbā (2015. gadā šajā laika periodā – 74).

Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem nelaimes gadījumiem:
vīrietis, 50, kravas automobiļa vadītājs, nomira, atrodoties ārzemēs;
vīrietis, 51, kurinātājs, nokrita pa kāpnēm un traumēja papēdi;
vīrietis, 62, matrozis, guva smagas traumas, jo kuģa trose trāpīja vīrietim brīdī, kad kuģis piestājās;
vīrietis, 59, krāsotājs, mira darba vietā;
vīrietis, 44, metinātājs, guva smagas traumas, jo tika saspiests starp autoiekrāvēju un metāla konstrukciju;
vīrietis, 58, palīgstrādnieks būvniecībā, iekrita skursteņa šahtā un guva smagas traumas;
sieviete, 62, izglītības pārvaldes vadītāja, pārvietojoties pa zāli, paslīdēja un krita, traumējot augšdelmu;
vīrietis, 46, remontatslēdznieks, pēc darba laika tika atrasts savā kabinetā ar smagām traumām;
vīrietis, 54, lentzāģa operators, cieta, kad no rampas noripoja nenostiprināts apaļkoks, kas traumēja darbinieka labo kāju;
vīrietis, 56, bezdarbnieks, algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējs, skvērā vāca zarus, taču aizķērās un nokrita, gūstot apakšstilba lūzumu. Darbiniekam asinīs tika konstatētas 2,04 promiles alkohola;
vīrietis, 33, strādnieks, veicot celtniecības darbus, nokrita no kāpnēm un guva smagas traumas;
vīrietis, 18, kurjers - autovadītājs, cieta ceļu satiksmes negadījumā, gūstot smagas traumas;
vīrietis, 45, veicot ēkas demontāžu, tika apraksts zem drupām;
vīrietis, 46, vilcienu sastādītājs/ kravas vilcienu konduktors, vilcienam veicot manevrus, tika nāvīgi traumēts;
vīrietis, 52, reaktora operators, neapturot iekārtu, ar lupatu sāka slaucīt iekārtas rotējoši vārpstu, lupata aptinās ap roku, tad aizķērās aiz vārpsta, kā rezultātā roka tika nogriezta uz iekārtas asās malas;
sieviete, 62, aprūpētāja, pārvietojoties nokrita un guva rokas traumu.

Valsts darba inspekcija (VDI) jau desmito gadu pēc kārtas īsteno tematisko pārbaudi būvniecības uzņēmumos par darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kuras mērķis ir nelaimes gadījumos darbā cietušo skaita mazināšana. Pārbaude norisināsies visā Latvijā un ilgs līdz pat aktīvās būvniecības sezonas beigām. Tematiskās pārbaudes ietvaros VDI sadarbosies ar Būvniecības valsts kontroles biroju, daļu pārbaužu veicot kopā.

VDI rīcībā esošie statistikas dati rāda, ka pēdējo  piecu gadu laikā deviņi nodarbinātie gāja bojā, veicot darbus būvbedrēs, tranšejās, un vēl deviņi, krītot no liela augstuma, tāpēc veicot uzņēmumu pārbaudes, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta būvobjektā esošo sastatņu drošībai, tranšeju nostiprināšanai, darbam augstumā, nodarbināto nodrošināšanai ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bīstamu vietu nodrošināšanai ar aizsargnožogojumiem un citiem darba aizsardzības jautājumiem. Paralēli tiks pārbaudīta arī Darba likuma prasību ievērošana, kā piemēram, rakstveida darba līgumu esamība, faktiskā darba laika uzskaite u.c.

 

„VDI pārbaužu mērķis nav piemērot sodus, bet preventīvi novērst iespējamos nelaimes gadījumus un mudināt pašus būvniekus īstenot nepieciešamos pasākumus drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai. Nedroša darba vide, nepietiekoša darba uzraudzība un kontrole, formāla attieksme pret darba drošību ir faktori, kas var novest pie smaga vai pat letāla nelaimes gadījuma, bet tas, savukārt, pie darbu apturēšanas. Būvniecības nozarē laiks ir viens no būtiskākajiem elementiem, tāpēc nedroša darba vide un nelaimes gadījumi ir lietas, ko būvnieki nevar atļauties, jo darbu piespiedu apturēšana nozīmē arī būtiskus finansiālus zaudējumus.” norāda VDI direktors Renārs Lūsis.

 

Konstatējot normatīvo aktu prasību neievērošanu, inspektori darba devējiem var izdot rīkojumus pārkāpumu novēršanai, taču, ja tiek konstatēti tādi normatīvo aktu pārkāpumi, kuri būtiski apdraud nodarbināto drošību un veselību, VDI  amatpersonas var apturēt darbus būvobjektā. Par konstatētajiem pārkāpumiem var tikt piemēroti arī naudas sodi saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

VDI aicina visus būvniekus būt atbildīgiem un pašiem kritiski izvērtēt savu būvdarbu drošību, un novērst riskus darbinieku drošībai un veselībai vēl pirms VDI inspektoru vizītes. Tāpat VDI informē, ka mājaslapā www.stradavesels.lv ir pieejami dažādi informatīvie materiāli, interaktīvie rīki u.c. informācija, kas palīdzēs labāk izprast darba vides riskus un nozīmi to novēršanā.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Aleksāne,

Valsts darba inspekcijas sadarbības un attīstības nodaļas

Vecākā eksperte ārējo sakaru jautājumos

Tālr. +371 25484797, E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv

www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv

Pēc Valsts darba inspekcijas rīcībā esošās informācijas laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 29.aprīlim nelaimes gadījumos darbā bojā gājuši 12 nodarbinātie un vēl 11 darbinieki atrasti miruši (iespējamas dabiskās nāves darba vietās). Pagājušajā gadā šajā laika posmā bojā bija gājuši 9 nodarbinātie. Vēl 45 cilvēki šogad ir guvuši smagas traumas darbā (2015. gadā šajā laika periodā – 57).

Kopš pēdējās informācijas aktualizēšanas Valsts darba inspekcija ir saņēmusi informāciju par šādiem smagajiem un letālajiem nelaimes gadījumiem:

 

·         sieviete, 59, strādniece, paklupa, ejot pa kokzāģētavu, un uzkrita uz šķirošanas galda stūra, gūstot smagas traumas;

·         vīrietis, 57, kravas automobiļa vadītājs mira esot komandējumā ārzemēs;

·         vīrietis, 62, guva smagas traumas, nokrītot no augstuma;

·         vīrietis, 53, apsargs, pārbaudot preces pie konteinera, paslīdēja un nokrita, gūstot smagas traumas;

·         sieviete, 60, skolotāja, guva smagu muguras traumu, nokrītot skolā no krēsla;

·         vīrietis, 17, strādnieks mežizstrādes cirsmā veica zaru un sazāģēto sortimentu kraušanu. Pēkšņi koku gāzējs uzgāza viņam virsū koku, kā rezultātā darbinieks guva smagas traumas;

·         vīrietis, autovadītājs, guva smagas traumas, jo, liekot autobusam riepu, iekrita remontbedrē;

·         vīrietis, 67, apsargs, veicot objekta apsekošanu, kāpa pāri auto apskates bedrei, kuras malās bija nolikti metāla režģi. Apsargs uzkāpa uz metāla režģiem un paslīdēja, iekrītot bedrē, un guva vairākas smagas traumas;

·         vīrietim, 44, šķirošanas līnijas operatoram, atgriežoties darbā pēc darbnespējas, palika slikti, un viņš mira;

·         vīrietim, 58, vagonu apskatītājam-remontētājam, pēkšņi palika slikti, un viņš mira darba vietā;

·         sieviete, 60, zāles darbiniece, nokrita no rampas un guva smagas traumas;

·         vīrietis, presēšanas iekārtas operators tika saspiests uz pusēm, kad pie darbojošās presēšanas iekārtas, tika atvērts drošības pārsegs;

·         vīrietis, 59, kokapstrādes strādnieks, uz lauka vāca un dedzināja nozāģētās atvases, vēlāk tika atrasts miris;

·         vīrietis, 62, pašvaldības policijas inspektors, dzēšot kūlas ugunsgrēku, tumsā iekrita pamestā pagrabā (3m dziļš), un guva smagas traumas.

·         sieviete, 58, žurnāliste, ejot pa ielu, paslīdēja un krita, gūstot iegurņa traumu;

·         vīrietis, 59, palīgstrādnieks, veicot mežizstrādes darbus, guva galvas un muguras traumas, jo uzkrita nozāģētais koks;

·         vīrietis, 36, namdaris, paklupa darba vietā un krītot salauza roku;

·         vīrietis, 28, kokapstrādes ceha strādnieks, strādājot automašīnas kravas kastē, pārkrita pār kravas kastes bortu, gūstot smagas traumas;

·         vīrietis, 45, vilcējautomobiļa vadītājs, atrodoties komandējumā ārzemēs, mira ceļu satiksmes negadījumā;

·         sieviete, 29, ārsts-stažieris, neveiksmīgi nokrita no krēsla un lauza mugurkaula astes daļu;

·         vīrietis, 20, strādnieks, izsaucot liftu no ēkas 3.stāva, nepārliecinājās par lifta esamību un iekrita lifta šahtā, kā rezultātā guva smagas traumas;

·         vīrietis, 41, metinātājs, mira darba vietā;

·         sieviete, 50, vecākais kasieris, paslīdēja un krita, gūstot smagu lūzumu;

·         vīrietim, 40, projektu vadītājam, braucot pie mašīnas stūres, palika slikti un viņš mira;

·         vīrietis, 42, būvstrādnieks, izkrita caur starpstāvu pārsegumu un guva smagus sasitumus;

·         vīrietis, 36, dīzeļlokomotīves vadītāja palīgs, kāpjot pa lokomotīves priekšējās daļas kāpšļiem, paslīdēja uz apledojuša kāpšļa un krita aptuveni no 2m augstuma. Darbinieks guva smagas traumas;

·         vīrietis, 24, ceļu būves palīgstrādnieks, veicot darbu pie ceļu apmaļu izgatavošanas, nolēma saskaitīt izgatavotās apmales, kas bija sakrautas kaudzē. Uzkāpjot kaudzē (apm.1 m augstumā), viena no apmalēm sāka slīdēt un uzkrita cietušajām uz kājas, kā rezultātā darbinieks guva smagu traumu;

·         vīrietis, 50, celtnieks, montējot māju, panelim izlūza stiprinājuma vietas, un tas uzkrita darbiniekam virsū, kā rezultātā viņš mira. Darba devējs nav paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam par darba ņēmēja statusu;

·         sieviete, 53, palīgstrādnieks, kokapstrādes ražotnē nesa dēļus  un aizķērās aiz sliedes, kā rezultātā darbiniece krita un guva gūžas traumu;

·         vīrietis, 48, rokas lokmetinātājs, un vīrietis, 33, būvkonstrukcijas montētājs, ārzemēs veica balkona pagaidu atbalsta saišu demontāžu. Virs darbinieka esošā balkona plātne pēkšņi gāzās un piespieda darbinieku zem tās;

·         vīrietis, 59, autobusa vadītājs, guva smagas traumas, ciešot ceļu satiksmes negadījumā;

·         sieviete, 60, aprūpētāja, ejot uz darbu, uzņēmuma teritorijā paslīdēja un krita, gūstot smagas traumas;

·         sieviete, 36, ceha strādniece, strādājot pie skaidu plākšņu lobīšanas iekārtas, guva rokas traumu, jo roka tika ievilkta iekārtas rotējošā mehānismā;

·         vīrietis, 55, kravas automobiļa vadītājs, mira atrodoties ārzemēs;

·         sieviete, mira, ciešot ceļu satiksmes negadījumā;

·         vīrietis, mira, ciešot ceļu satiksmes negadījumā;

·         sievietei, 44, fasēšanas ceha glazētājai, tīrot darbojošos iekārtu, tika ierauta roka. Gūts dubults rokas lūzums;

·         vīrietis, 44, būvstrādnieks, atradās tranšejā, kurai bija izņemti aizsargvairogi. Notika zemes nogruvums un cietušais tika apbērts, kā rezultātā darbinieks guva vairākus ribu lūzumus un citas traumas.

 

 

 

Ceturtdien, 28.aprīlī, labklājības ministrs Jānis Reirs tiksies ar Valsts darba inspekcijas (VDI) direktoru Renāru Lūsi, lai pārrunu aktualitātes darba aizsardzības un darba tiesību jomā. Šodien visā pasaulē atzīmē Starptautisko darba aizsardzības dienu, pievēršot uzmanību drošai un veselībai nekaitīgai darba videi.

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsver: „Darbinieki ir vērtīgākie resursi, kas uzņēmumam nes peļņu. Savukārt darba vide ir uzņēmuma vizītkarte gan darbinieku, gan sadarbības partneru un klientu, gan visas sabiedrības priekšā. Tādēļ drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai un darba vides sakārtošanai ir jābūt vienai no prioritātēm katrā uzņēmumā. Turklāt laikā, kad aktuāls ir darbaspēka novecošanās un pensionēšanās vecuma paaugstināšanas jautājums, veselīga darba vide un veselīgs darbinieks ir priekšnosacījums gan sabiedrības labklājībai, gan valsts un uzņēmuma ilgtspējai”.

 

Saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas (SDO) datiem pasaulē ikkatras 15 sekundes viens darbinieks mirst nelaimes gadījumā darbā vai no arodslimības. Savukārt Latvijā 2015. gadā ikkatrās 5 stundās viens nodarbinātais cieta nelaimes gadījumā darbā. Tāpat SDO dati liecina, ka nelaimes gadījumi darbā rada lielus zaudējumus. Proti, tie veido 4% no vispasaules (globālā) iekšzemes kopprodukta. Arī Latvijā 2015. gadā nelaimes gadījumu un arodslimību radītie izdevumi bija ievērojami – saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegtajiem datiem tie bijuši vairāk nekā 30 miljoni eiro.

 

VDI direktors Renārs Lūsis, kurš šajā dienā plāno piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu preventīvajās pārbaudēs, norāda: „Valsts pārvaldes iestādēm ir jābūt paraugam privātajam sektoram. Ir jāparāda, ka mēs paši rūpējamies par saviem darbiniekiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ceru, ka šī preventīvā pārbaude būs papildu motivācija iestādēm objektīvāk un kritiskāk paskatīties uz savu darba vidi, tāpēc došos līdzi saviem inspektoriem kādā no pārbaudēm”.

 

VDI aicina izmantot mājaslapā www.stradavesels.lv pieejamos informatīvos materiālus, interaktīvos rīkus u.c. informāciju, kas palīdzēs uzlabot zināšanas darba aizsardzībā, kā arī labāk izprast darba vides riskus un to novēršanas nozīmi.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Viktorija Buraka, labklājības ministra preses sekretāre, 67021594, Viktorija.Buraka@lm.gov.lv

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-