Sestdiena, 2020. gada 31. oktobris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Darba samaksa

Ja darba devējs mani sūta uz apmācībām manā brīvdienā, vai es par šo apmācības dienu varu saņemt atalgojumu divkāršā apmērā vai papildus apmaksātu brīvdienu? Vai darba devējam ar darbinieku ir jāvienojas par kompensācijas veidu?

Ja darbinieks ar darba devēja rīkojumu tiek nosūtīts uz profesionālo apmācību vai paaugstināt kvalifikāciju, mācībās pavadītais laiks tiek ieskaitīts viņa darba laikā.

Ja darbinieks tiek iesaistīts darbā nedēļas atpūtas laikā, saskaņā ar Darba likumu iespējami šādi kompensācijas mehānismi:

  1. Saskaņā ar Darba likuma 143.panta ceturto daļu darbinieku ar darba devēja rakstisku rīkojumu var iesaistīt darbā nedēļas atpūtas laikā, piešķirot viņam līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu tādā veidā, lai darbiniekam, kuram nolīgts normālais darba laiks un piecu dienu darba nedēļa, jebkurā 14 dienu laikā būtu piešķirti ne mazāk kā divi Darba likuma 143.panta pirmajā daļā noteiktie nedēļas atpūtas periodi. Šādā gadījumā tiek apmaksāta atpūtas diena, kurā darbiniekam jāpiedalās apmācībās, bet neapmaksātu atpūtas dienu piešķir, piemēram, pirmdien;

  2. Ja darba devējam nav iespējams nodrošināt darbiniekam atpūtu citā nedēļas dienā, tad konkrētajā mēnesī veidosies virsstundas. Virsstundu darbs ir pieļaujams, ja darbinieks un darba devējs par to vienojas rakstveidā.

Tātad, ja puses vienojas par virsstundu darba veikšanu, tad diena, kurā darbinieks piedalās apmācībās, tiek apmaksāta saskaņā ar Darba līguma noteikumiem. Saskaņā ar Darba likuma 68.panta pirmo daļu darbiniekam ir tiesības saņemt piemaksu par virsstundām, kuras konkrētajā mēnesī būs izveidojušās. Tomēr puses var vienoties, ka par virsstundu darbu darbinieks saņems citu apmaksātu atpūtas laiku, kā to nosaka Darba likuma 136.panta devītā daļa: vienlaikus ar vienošanos par virsstundu darbu vai norīkošanu to veikt darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbiniekam piemaksu par virsstundu darbu aizstāj ar apmaksātu atpūtu citā laikā atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam, kā arī par šāda apmaksāta atpūtas laika piešķiršanas kārtību. Par nostrādātajām virsstundām darbinieks var izmantot apmaksātu atpūtas laiku termiņos, kas noteikti Darba likuma 136.panta desmitajā daļā.


Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums sazināties ar mūsu konsultatīvo centru pa tālr. 67186522, 67186523, vai rakstīt uz e-pastu: vdi@vdi.gov.lv

Seko līdzi mūsu aktualitātēm arī sociālajos tīklos – Facebook: Valsts darba inspekcija, Twitter: @darbainspekcija @darbaizsardziba.

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-