Sestdiena, 2020. gada 28. novembris
A+ / A-

       Konsultatīvais tālr.: 67186522

       Konsultatīvais tālr.: 24777997 (BITE)

       Anonīmais uzticības tālr.: 67312176

  l_tab_7.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

                 Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Darba samaksa

Strādāju divās darba vietās. Abās vietās ir noslēgts darba līgums. Pirms kāda laika saslimu un biju spiesta ņemt slimības lapu A. Viens darba devējs apņēmās apmaksāt man slimības lapu, bet otrs atteicās, skaidrojot, ka slimības lapu ir jāapmaksā tikai vienam darba devējam. Vai darba devējs tā ir tiesīgs darīt? Vai ir kādi normatīvi, kas nosaka darba devējam pienākumu apmaksāt darbinieka slimības lapu A?

Ņemot vērā apstākli, ka konkrētajā gadījumā ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar diviem dažādiem darba devējiem, katrs līgums ir skatāms atsevišķi, neatkarīgi viens no otra. Katra darba līguma pusēm ir saistošas tās tiesības un pienākumi, kuras tā uzņēmusies tiesiskā kārtā, noslēdzot darba līgumu. Darba devēja atteikums apmaksāt slimības lapu A, norādot, ka darbinieka darbnespējas laiku apmaksās otrs darba devējs, nav pamatots. Konkrētajā gadījuma katram darba devējam ir saistoša likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 36. panta pirmā daļa, kas nosaka: "Darba devēja pienākums ir darba ņēmējiem, kuriem darba periodā iestājusies ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu apliecināta pārejoša darba nespēja (izņemot darba nespēju, kas saistīta ar grūtniecību un dzemdībām un slima bērna kopšanu), izmaksāt no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darba nespējas dienu un ne mazāk kā 80 procentu apmērā — par laiku no ceturtās darba nespējas dienas, taču ne ilgāku par 10 kalendāra dienām." Tiesību aizskāruma gadījumā, aicinām vērsties ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā, ar lūgumu veikt faktu pārbaudi.

 

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-