Sestdiena, 2017. gada 24. jūnijs
A+ / A-

l_tab_1.png

l_tab_2.png

l_tab_3.png

L_TAB_4.png

L_TAB_5.png

L_TAB_6.png

 

                  Facebook.png  Twitter.png   Youtube.png

                      VDI_LOGO1.png

 

right_tab_1.png

right_tab_2.png

right_tab_3.png

right_tab_4.png

Sadaļas

Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV–1010
Tālrunis  67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Vakances

Visu līmeņu valsts darba inspektori ir civildienesta ierēdņi, tādēļ inspektorus pieņemam darbā tikai izsludinot atklātu pretendentu konkursu uz ierēdņu amatiem laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7. pantu uz ierēdņa amatu var pretendēt persona:

 • kura ir Latvijas Republikas pilsonis;
 • kura pārvalda latviešu valodu;
 • kurai ir augstākā izglītība;
 • kura nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • kura nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
 • kura nav atbrīvota no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;
 • kura nav atzīta par rīcībnespējīgu likumā noteiktajā kārtībā;
 • kura nav vai nav bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata darbinieks;
 • kura nav vai nav bijusi ar likumiem vai tiesas nolēmumiem aizliegto organizāciju dalībnieks;
 • kura nav iestādes vadītāja vai tiešā priekšnieka radinieks (persona, kura ar ierēdnis ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas). Ministru kabinets var noteikt izņēmumus gadījumos, ja citādi attiecīgā iestāde nevar nodrošināt tai noteikto funkciju izpildi;
 • kurai nav saglabājušās tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt ierēdņa amatu.

Valsts darba inspekcija uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, tāpēc inspektoru amata pretendentiem vēlama tehniskā vai juridiskā izglītība.

Amata konkurss norit trīs kārtās:

 • Pirmā kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana,
 • Otrā kārta - zināšanu pārbaude - tests, 
 • Trešā kārta – pretendenta intervija (intervija ar Pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju, kuru izveidojis VDI direktors).

Jaunākais darba inspektors darbu uzsāk darbaudzinātāja (pieredzējuša kolēģa) vadībā. Pusgada laikā VDI organizē jauno inspektoru apmācību. Kopējais apmācības ilgums – 200 stundas. Mācību noslēgumā inspektori kārto eksāmenu. Pēc sekmīgas pārbaudījuma izturēšanas jaunākais inspektors iegūst nākošo amata pakāpi – valsts darba inspektors, un uzsāk patstāvīgas darba gaitas.

 • Prasības pretendentiem/-ēm:

  - atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

  - akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar

    izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā);

  - praktiska pieredze un zināšanas darba tiesību un darba aizsardzības jomā (vismaz

    gads);

  - svešvalodu zināšanas (krievu valoda - vēlama, angļu valoda - vēlama);

  - darba tiesiskās attiecības un  darba aizsardzību  reglamentējošo  nacionālo, Eiropas

    Savienības un starptautisko normatīvo aktu  pārzināšana;

  - komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un

    mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi;

  - prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī;

  - B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas

    sistēmu - OBLIGĀTA.

   

  Darba pienākumi:

  - uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību

     un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;

  - izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai;

  - atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo

    pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu

    neievērošanu un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt

    administratīvā soda pareizu un savlaicīgu izpildi;

  - atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt iesniegumus un sniegt atbildes uz fizisku

    un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

  - izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus;

  - sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus;

  - konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesiskās attiecības  un darba aizsardzību

    regulējošo normatīvo aktu prasībām.

              Konkurss norisinās 3 kārtās: pirmā – pretendentu iesūtīto dokumentu pārbaude; otrā – tests, kurā ietverti darba tiesību un darba aizsardzības jautājumi, kā arī uzdevumi loģiskās domāšanas, cēloņsakarību izpratnes un rakstītprasmes pārbaudei; trešā – intervija. Katrā kārtā piedalās pretendenti, kuri izpildījuši konkursa iepriekšējai kārtai noteiktos kritērijus.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 2.pielikumu – 8.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 610,- (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 21.05.2017 jānosūta pa pastu vai elektroniski Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331.Tālrunis uzziņām 67021621; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.

   

   

 •  

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  - atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

  - akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar

    izglītību tiesību zinātnēs vai darba aizsardzības jomā);

  - praktiska pieredze un zināšanas darba tiesību un darba aizsardzības jomā (vismaz

    gads);

  - svešvalodu zināšanas (krievu valoda - vēlama, angļu valoda - vēlama);

  - darba tiesiskās attiecības un  darba aizsardzību  reglamentējošo  nacionālo, Eiropas

    Savienības un starptautisko normatīvo aktu  pārzināšana;

  - komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatora spējas, prasme definēt problēmas un

    mērķus, sekmēt to risinājumu, pieņemt lēmumus un nodrošināt to izpildi;

  - prasme darbam ar datoru labā lietotāja līmenī;

  - B kategorijas autovadītāja apliecība un prasme vadīt automašīnu ar mehānisko vadīšanas

    sistēmu - OBLIGĀTA.

   

  Darba pienākumi:

  - uzraudzīt un kontrolēt uzraudzības teritorijā esošajos uzņēmumos darba tiesisko attiecību

     un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;

  - izsniegt darba devējiem rīkojumus pārkāpumu novēršanai;

  - atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa nosacījumiem izskatīt administratīvo

    pārkāpumu lietas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu

    neievērošanu un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu, kā arī kontrolēt

    administratīvā soda pareizu un savlaicīgu izpildi;

  - atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām izskatīt iesniegumus un sniegt atbildes uz fizisku

    un juridisku personu iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem;

  - izmeklēt darbā notikušos nelaimes gadījumus;

  - sastādīt darba vietas higiēniskos raksturojumus;

  - konsultēt darba devējus un darbiniekus par darba tiesiskās attiecības  un darba aizsardzību

    regulējošo normatīvo aktu prasībām.

              Konkurss norisinās 3 kārtās: pirmā – pretendentu iesūtīto dokumentu pārbaude; otrā – tests, kurā ietverti darba tiesību un darba aizsardzības jautājumi, kā arī uzdevumi loģiskās domāšanas, cēloņsakarību izpratnes un rakstītprasmes pārbaudei; trešā – intervija. Katrā kārtā piedalās pretendenti, kuri izpildījuši konkursa iepriekšējai kārtai noteiktos kritērijus.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 2.pielikumu – 8.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz 1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 610,- (bruto). Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 03.06.2017 jānosūta pa pastu vai elektroniski Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331.Tālrunis uzziņām 67021621; e-pasts: anita.cine@lm.gov.lv.

   

 • Prasības:

  -          Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās vai vadības zinātnēs);

  -          vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā vai ieviešanā (vēlama pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos);

  -          vēlama pieredze pētījumu veikšanā un/vai pētnieciskajā darbībā;

  -          vēlama pieredze iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu izsludināšanā, līgumu slēgšanā, normatīvo aktu pārzināšanā un piemērošanā;

  -          vēlama Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

  -          pieredze darbā ar dokumentiem un to noformēšanu;

  -          attīstīta loģiskā domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu;

  -          prasme strādāt ar datoru labā lietotāja līmenī;

  -          vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;

  -          pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  -          izstrādāt ar ESF projekta atbalstāmo darbību īstenošanu saistītos iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt atbilstošo dokumentu uzturēšanu un pārraudzīt tajos iekļauto prasību izpildi;

  -          kontrolēt atbalstāmo darbību ietvaros noslēgto līgumu izpildi ar iepirkuma rezultātā izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem;

  -          piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, t.sk., gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u.c. informāciju amata kompetences ietvaros.

  -          izvērtēt atbalstāmo darbību ietvaros sagatavotos nodevumus, nepieciešamības gadījumā, atgriezt nodevumu izpildītājam precizējumu un uzlabojumu veikšanai, sniedzot pamatotus un argumentus komentārus;

  -          nepieciešamības gadījumā piedalīties sanāksmēs, semināros un citos informatīvos pasākumos projekta ietvaros.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 10.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 910,- (bruto).  Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2.kategorijai – līdz EUR 1030,- (bruto) un 3. kategorijai – līdz 1210,- EUR (bruto).

   

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 15 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas portālā “Latvijas Vēstnesis”, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: anita.cine@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021732, 67021621.

   

   

 • Prasības:

  -          Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās vai vadības zinātnēs);

  -          vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā vai ieviešanā (vēlama pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos);

  -          vēlama pieredze pētījumu veikšanā un/vai pētnieciskajā darbībā;

  -          vēlama pieredze iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu izsludināšanā, līgumu slēgšanā, normatīvo aktu pārzināšanā un piemērošanā;

  -          vēlama Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

  -          pieredze darbā ar dokumentiem un to noformēšanu;

  -          attīstīta loģiskā domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu;

  -          prasme strādāt ar datoru labā lietotāja līmenī;

  -          vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;

  -          pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  -          izstrādāt ar ESF projekta atbalstāmo darbību īstenošanu saistītos iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt atbilstošo dokumentu uzturēšanu un pārraudzīt tajos iekļauto prasību izpildi;

  -          kontrolēt atbalstāmo darbību ietvaros noslēgto līgumu izpildi ar iepirkuma rezultātā izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem;

  -          piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, t.sk., gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u.c. informāciju amata kompetences ietvaros.

  -          izvērtēt atbalstāmo darbību ietvaros sagatavotos nodevumus, nepieciešamības gadījumā, atgriezt nodevumu izpildītājam precizējumu un uzlabojumu veikšanai, sniedzot pamatotus un argumentus komentārus;

  -          nepieciešamības gadījumā piedalīties sanāksmēs, semināros un citos informatīvos pasākumos projekta ietvaros.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 10.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 910,- (bruto).  Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2.kategorijai – līdz EUR 1030,- (bruto) un 3. kategorijai – līdz 1210,- EUR (bruto).

   

  1
  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz 2017.gada 9.jūnijam, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: anita.cine@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021732, 67021621.

 • Prasības:

  -          Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālajās vai vadības zinātnēs);

  -          vismaz 2 gadu pieredze projektu vadībā vai ieviešanā (vēlama pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētos projektos);

  -          vēlama pieredze pētījumu veikšanā un/vai pētnieciskajā darbībā;

  -          vēlama pieredze iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu izsludināšanā, līgumu slēgšanā, normatīvo aktu pārzināšanā un piemērošanā;

  -          vēlama Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana savas kompetences ietvaros, ieskaitot Eiropas Savienības struktūrfondu jomā

  -          pieredze darbā ar dokumentiem un to noformēšanu;

  -          attīstīta loģiskā domāšana, spēja plānot un organizēt savu darbu;

  -          prasme strādāt ar datoru labā lietotāja līmenī;

  -          vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas;

  -          pieredze darbā valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  -          izstrādāt ar ESF projekta atbalstāmo darbību īstenošanu saistītos iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt atbilstošo dokumentu uzturēšanu un pārraudzīt tajos iekļauto prasību izpildi;

  -          kontrolēt atbalstāmo darbību ietvaros noslēgto līgumu izpildi ar iepirkuma rezultātā izvēlētiem pakalpojumu sniedzējiem;

  -          piedalīties projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanā, t.sk., gatavot iepirkumu tehniskās specifikācijas u.c. informāciju amata kompetences ietvaros.

  -          izvērtēt atbalstāmo darbību ietvaros sagatavotos nodevumus,  nepieciešamības gadījumā, atgriezt nodevumu izpildītājam precizējumu un uzlabojumu veikšanai, sniedzot pamatotus un argumentus komentārus;

  -          nepieciešamības gadījumā piedalīties sanāksmēs, semināros un citos informatīvos pasākumos projekta ietvaros.

  Vakantajam amatam mēnešalga tiek noteikta saskaņā ar MK 29.01.2013 noteikumu Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 3.pielikumu – 10.mēnešalgu grupa. Pārbaudes laikā bez atbilstošas profesionālās pieredzes vai pieredzi līdz  1 gadam (1.kategorija) mēnešalga ir EUR 910,- (bruto).  Pēc pārbaudes laika atkarībā no pretendenta darba rezultātu novērtējuma līmeņa tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga 2.kategorijai – līdz EUR 1030,- (bruto) un 3. kategorijai – līdz 1210,- EUR (bruto).

   

  Motivēta pieteikuma vēstule un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām jāiesniedz līdz 09.06.2017, nosūtot pa pastu Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Rīgā, Skolas ielā 28 vai elektroniski uz e-pastu: anita.cine@lm.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67021732, 67021621.

   

© Valsts darba inspekcija. Visas tiesības aizsargātas.
A+ / A-